Liceul Teologic Târgu Jiu

Scurt Istoric

                    Crâmpeie de istorie

     Învătământul teologic din județul Gorj are o tradiție bogată și variată care începe cu școlile de pictură și muzică psaltică de la mănăstirile Tismana si Polovragi, încă din secolul al XVI-lea și se continuă cu școlile de cântăreţi bisericeşti de la Târgu-Jiu din secolul XIX-lea.
   În istoria Targu-Jiului, Al. Ștefulescu susține că, înainte de 1831, funcționau două „școale de panachizi”, una pe lângă Catedrala orașului, cealaltă pe lângă biserica „Sfinții Apostoli”, însă regretatul profesor dr. Cornel Cîrstoiu precizează că la Târgu-Jiu este atestat un singur profesor pe nume Nicola (Nicolae), și protopopul Andrei, plătit cu 50 de lei pe lună, în 1830-1831. Sosirea lui Constantin Stanciovici Brădișteanu la Târgu-Jiu, la 13 aprilie1832, trezește un interes deosebit în rândurile conducătorilor județului și ai orașului, o dată prin desființarea școlilor de panachizi, iar pe de altă parte, prin începerea cursurilor școlare pe 18 aprilie1832, a doua zi după Duminica Tomii, în casa Uței Măldărescu, închiriată cu 900 de taleri pe an, bani achitați de Părintele Arhimandrit Parthenie, Egumenul Sfintei Mănăstiri Tismana, şi de Sfinția Sa, Părintele Arhimandrit Hrisantie, Egumenul Sfintei Mânăstiri Horezu, ulterior construindu-se un local propriu școlii.
   După cel de-al doilea război mondial educația religioasă a intrat într-un con de umbră în timpul unei guvernări atee, fiind acceptate doar câteva școli cu învățământ confesional la nivelul întregii țări. După Revoluția din decembrie 1989, în județul Gorj, în anul școlar 1996-1997 ia ființă prima clasă de cântăreți bisericești, clasă care va funcționa în cadrul Școlii Normale Spiru Haret Târgu-Jiu, cu binecuvântarea Mitropoliei Oltenieie, iar apoi încadrul Școlii Generale Nr. 9 (Bârsești) din Târgu-Jiu.
Cu sprijinul Inspectoratului Școlar Județean Gorj, în anul școlar 1999-2000, Școala de cântăreți din Târgu-Jiu se transformă în liceu teologic, devenind primul liceu cu acest profil din țară. Debutul are loc în localul de la Bârsești, pentru ca mai apoi, în anul școlar 2003-2004, să fuzioneze cu Școala Generală Nr.13 din Târgu-Jiu, situată în Strada A.I.Cuza Nr.23, conform Dispoziției 119/2003 a ISJ Gorj, sub denumirea de Liceul Teologic cu clasele I-XII.
   În urma înființării Liceului Teologic Târgu-Jiu în 01.09.2003, la sediul din str. A.I. Cuza Nr. 23, Târgu –Jiu, județul Gorj (sediu existent și în prezent) și a obținerii personalității juridice în 01.02.2006, Conducerea de atunci a Școlii a demarat acțiunea de strămutare a bisericii de lemn cu hramul Sfântul Nicolae din satul Covrigi, în curtea liceului.
   Biserica de lemn cu hramul Sfântul Nicolae situată în curtea Liceului Teologic Târgu-Jiu, are o istorie începând cu sfârșitul secolului al XVIII-lea.
   A fost construită în satul Covrigi, comuna Văgiulești (în apropiere de orașul Motru), județul Gorj, în anul 1763, având ctitori pe Stancu Șchiopu, Udrea Șchiopu, Constantin Șchiopu și Nedelcu Ștubalcă.
   Între anii 1808-1809 este consemnată o renovare, ocazie cu care a fost realizată o zugrăveală în naos de către Constantin Lungu.
   În 1840, la vest de acest lăcaș, s-a construit un nou locaș din cărămidă, mai mare, fapt ce a condus la dezafectarea bisericii de lemn și utilizarea ei ca depozit.
   În 1852 i s-au mărit ferestrele și i s-a reparat pridvorul.
   Acțiunea de strămutare a bisericii din lemn de la Covrigi s-a încheiat în 04.11.2009, dată la care s-a încheiat și procesul–verbal de predare primire. Între 2008-2009 au avut loc lucrările de strămutare, restaurare și consolidare a bisericii de lemn din satul Covrigi la Liceul Teologic Târgu-Jiu, păstrând hramul Sfântul Nicolae.
   În 14 Septembrie 2010, Î.P.S. Dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, însoțit de un sobor de preoți, a sfințit Biserica Sfântul Nicolae din curtea Liceului Teologic Târgu-Jiu.
   Din anul școlar 2000-2001, Liceul Teologic Târgu-Jiu a primit arhiereasca binecuvântare a ierarhului de atunci, IPS Sa Părintele Teofan Savu, Arhiepiscop al Craiovei și Mitropolit al Olteniei, intrând astfel suboblăduirea Mitropoliei Olteniei, la fel ca și Seminarul Teologic de la Craiova (Mofleni), fiecare dintre aceste școli păstrâdu-și însă specificul propriu.
   De asemenea, în cadrul Liceului Teologic Târgu-Jiu, a fost preluată și Grădinița cu Program Prelungit Nr. 10 din Str. A. I. Cuza Nr. 22, începând cuanul școlar 2012-2013.
   În prezent, în cadrul liceului funcționează toate ciclurile de învățământ: preșcolar, primar, gimnazial și liceal. În cadrul liceal, la toate nivelele IX-XII, sunt profilele: Muzică bisericeascăPatrimoniu cultural, cu câte o clasă IX-XII și Filologie, cu câte două clase IX-XII.
   Patronii spirituali ai liceului sunt Sfântul Cuvios Nicodim cel Sfințit de la Tismana și Sfântul Ierarh Nicolae Arhiepiscopul Mirei Lichiilor.